Privacy Policy

Asociatia Nature Talks (website-ul www.naturetalks.ro ) este furnizat și operat de către Asociatia Nature Talks, asociație care operează în conformitate cu legile din România, cu sediul în București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 5, RITORIDE, NR.8, ET.1, AP.5, având cod unic de înregistrare 43196297 (denumite în continuare “Operatorii”, “Asociația”, “Noi” sau “Nature Talks”). Colectăm și prelucrăm, împreună, diferite categorii de date personale de la dumneavoastră în calitate de utilizator al website-ului www.naturetalks.ro (denumit în continuare “Website-ul” sau “pagina de internet”)  ceea ce în conformitate cu legislația Uniunii Europene privind protecția datelor personale, ne conferă calitatea de operatori asociați. Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Prezenta Politică de Confidențialitate (denumită în continuare “Politica”) descrie practicile noastre privind colectarea și utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale ca urmare a interacțiunii cu Website-ul nostru. Prezenta Politică nu acoperă și nu se referă la concursurile publicitare. Este încorporată și se completează cu politica Nature Talks, iar prin utilizarea Nature Talks, acceptați și consimțiți pentru practicile descrise. În situația în care nu sunteți de acord cu Politica și condițiile Nature Talks vă rugăm să nu utilizați Website-ul.


1. Ce date cu caracter personal prelucrăm despre dumneavoastră
Atunci când utilizați Website-ul:
1.1 Website-ul colectează în mod automat anumite informații și le stochează în fișiere-jurnal. Aceste informații includ adresa de protocol internet (IP), locația generală în care se află computerul sau dispozitivul dumneavoastră (la nivel de oraș), tipul browserului, sistemul de operare, momentul accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor website-ului nostru, informații despre dispozitiv, programe vizualizate, id dispozitiv (notificări și identificare), timestamp, cerere/acțiune.
Folosim aceste informații pentru a ne putea concepe Website-ul în așa fel încât să se adapteze mai bine la nevoile utilizatorilor noștri. Temeiul prelucrării este reprezentat de respectarea Condițiilor de utilizare, interesul nostru legitim de a monitoriza activitatea pe website și a asigura securitatea website-ului. În plus, temeiul legal al prelucrării este reprezentat și de interesul legitim al Asociației de a-și apăra drepturile și de a răspunde la eventuale plângeri și/sau solicitări.
1.2 Date prelucrate prin intermediul Google Analytics – în momentul utilizării Website-ului, prin intermediul  Google Analytics și în baza consimțământului utilizatorului, sunt colectate date referitoare la numărul utilizatorilor activi, fluxurilor video vizualizate în cadrul Website-ului, date despre dispozitiv (sistemul de operare, fabricantul, modelul), numărul sesiunilor, durata sesiunilor și aria geografică.
Aceste date sunt colectate printr-o maniera care nu permite identificarea directă a utilizatorului/utilizatorului.
Scopul prelucrării - folosim aceste informații pentru a ne ajuta să înțelegem cum utilizatorii folosesc Website-ul. Spre exemplu, ne ajută să vizualizăm segmentele din care fac parte utilizatorii Website-ului.
Temeiul juridic al prelucrării - prelucrarea datelor dumneavoastră are loc în baza consimțământului acordat prin intermediul panoului de management consimțământ, panou activ la prima accesare a Website-ului (sau asupra căruia se poate reveni din secțiunea dedicată, secțiune disponibilă în footer-ul Website-ului)
Destinatarii datelor – pentru scopul prelucrărilor de mai sus, datele prelucrate prin intermediul Google Analytics sunt transferate către Google. Conform selecției din contul de administrare și conform Politicii de Confidențialitate Google Analytics, politici conform căreia, pentru entitățile din Uniunea Europeană, entități care utilizează acest serviciu, datele se vor prelucra doar în Uniunea Europeană sau SEE. În situația în care stocarea și/sau prelucrarea va implica transferul datelor în afara Uniunii Europene sau SEE, Google se va asigura că Google LLC va respecta cadrele juridice care asigură un nivel de protecție echivalent cu legislația Uniunii Europene, iar transferul datelor se va realiza în baza unui acord, în conformitate cu clauzele contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene, sau în baza altor garanții recunoscute de lege (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=RO).
Cât timp prelucrăm datele – datele prelucrate prin intermediul Google Analytics sunt prelucrate pentru 26 de luni conform termenului standard implementat de către Google, după care sunt anonimizate și păstrate sub formă de date statistice.

1.5 Când vă abonați să primiți newsletterul nostru – atunci când vă abonați să primiți newsletterul nostru de știri vom prelucra adresa de e-mail în acest scop în vederea transmiterii mesajelor. Temeiul legal al prelucrării este consimțământul dumneavoastră. Ne asigurăm că aveți la dispoziție o opțiune simplă de a vă dezabona în orice moment, fie în comunicarea propriu-zisă, fie contactându-ne în modul mai-jos indicat. Atunci când vă dezabonați, comunicarea newsletter-ului încetează.
Adresa de e-mail va fi partajată cu furnizorul soluției de trimitere a newsletter-ului de e-mail (situație în care datele nu sunt transferate în afara Uniunii Europene).

2. Prelucrarea adresei de IP
Prin intermediul tehnologiilor proprii:
• prelucrăm adresa de IP prin intermediul serverelor pe care este stocat Nature Talksși de pe care rulează.
Prin intermediul tehnologiilor terțe, tehnologii mai sus enumerate:
• conform politicilor Google, adresa de IP este prelucrată pentru o scurtă perioadă de timp și este transformată (geocodată) în zona din care utilizatorul accesează site-ul Nature Talks.
În calitate de Operator de date, prin tehnologiile terțe, nu avem acces și nu putem vizualiza adresa de IP a utilizatorului. În plus, nu putem asocia datele agregate din interiorul platformelor terțe cu datele colectate direct prin intermediul serverelor proprii (în mod special adresa de IP).

3. Conținut preluat din cadrul platformelor sociale
Există posibilitatea ca în cadrul Website-ului și/sau Aplicației, articolele publicate să conțină anumite materiale preluate din cadrul platformelor sociale, cu titlul de exemplu, dar fără a ne limita la poze, mesaje, comentarii și materiale video.

Materialele pot fi preluate din cadrul următoarelor platforme sociale: Facebook, Instagram, Twitter sau YouTube.

În momentul accesării articolelor care integrează materiale din cadrul platformelor mai-sus menționate, acestea vă vor livra și fișiere de tip cookies prin intermediul cărora vi se pot prelucra anumite date.

Datele prelucrate de către acestea, cu titlul de exemplu, se pot referi la preferințele dumneavoastră, articolele citite, și website-ul  prin intermediul cărora ați vizualizat conținutul și continutul vizualizat.

Pentru astfel de prelucrări se va aplica politica de confidențialitate a acestor platforme. Pentru mai multe detalii, vă rugăm sa consultați:

Politica de confidențialitate Facebook
Politica de confidențialitate Instagram
Politica de Confidențialitate Twitter
Politica de Confidențialitate YouTube

În situația în care nu doriți ca aceste platforme să vă prelucreze datele, puteți opta pentru oprirea acestor prelucrări din meniul de setări al Aplicației sau din panoul de management al prelucrărilor integrat în Website. În situația în care optați pentru oprirea acestor prelucrări, materialele integrate din cadrul platformelor nu se vor încarca.

4. Ce drepturi aveți
Conform Regulamentului, vă puteți exercita următoarele drepturi:
• acces la datele personale pe care le prelucrăm despre dumnevoastră. După transmiterea unei astfel de solicitări, ținând cont de specificul prelucrărilor, în măsura în care vă putem identifica, vă vom pune la dispoziție o copie a tuturor datelor personale pe care le prelucrăm. Ne rezervăm dreptul de a vă transmite o singură copie a datelor dumneavoastră, în condițiile în care doriți mai multe copii vă putem percepe o taxă de administrare, de asemenea, dacă dreptul dumneavoastră aduce atingere drepturilor și libertăților altor persoane putem refuza de asemenea accesul la o parte dintre informații;
• rectificarea (actualizarea) datelor dumneavoastră personale dacă acestea devin inexacte și incomplete, ținând cont de specificul prelucrărilor, în măsura în care vă putem identifica;
• ștergerea datelor dumneavoastră personale, ținând cont de specificul prelucrărilor, în măsura în care vă putem identifica și dacă:
(i) datele au fost prelucrate ilegal de către Noi;
(ii) datele nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate;
(iii) perioada prevăzută de lege, perioadă referitoare la păstrarea datelor, a expirat;
(iv) vă opuneți prelucrării și nu există niciun interes legitim pentru continuarea prelucrării datelor personale; sau
(v) vă retrageți consimțământul acordat în acest sens.
• restricționarea prelucrării datelor, ținând cont de specificul prelucrării, în măsura în care vă putem identifica și dacă:
(i) ne-ați transmis o reclamație cu privire la exactitatea datelor personale prelucrate de noi (pentru o perioadă care ne permite să verificăm corectitudinea datelor personale);
(ii) dacă vă prelucrăm datele în mod ilegal; sau
(iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră, dar doriți să le păstrăm pentru a vă asigura disponibilitatea, în continuare, în legătură cu orice reclamații legale.
• obiecta cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv atunci când prelucrarea are loc în conformitate cu interesele legitime. În acest caz, vom opri prelucrarea datelor dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care putem demonstra că motivele noastre legitime de prelucrare a datelor dumneavoastră sau în cazul în care trebuie să prelucrăm datele pentru a stabili, a exercita sau a apăra anumite revendicări legale.
• solicita ca datele dumneavoastră să vă fie furnizate într-un format care poate fi citit de către un dispozitiv electronic (calculator), format portabili, conform dreptului de portabilitate. Acest drept, ținând cont de specificul prelucrării și în măsura în care vă putem identifica, se aplică:
(i) datelor personale furnizate;
(ii) în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe executarea (derularea) unui contract și;
(iii) atunci când prelucrarea este realizată prin mijloace automate.
• depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) și/sau la instanțele de judecată.
În plus, din meniul de configurare al Aplicației, aveți posibilitatea de a vă reseta identificatorii online, identificatori (modalitatea de identificare anonimă a unei aplicații instalate) și unele din datele colectate, mai-sus descrise.
Vă rugăm să rețineți:
• Perioadele de timp: vom încerca să vă îndeplim cererea în termen de 30 de zile. Această perioadă poate fi prelungită din cauza unor motive specifice legate de dreptul legal specific sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.
• Imposibilitatea identificării: în anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.
• Exercitarea drepturilor dumneavoastră: Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați în scris (inclusiv electronic) la detaliile de contact oferite în secțiunea corespunzătoare de mai jos.
Pentru claritate, trebuie să luați în considerare faptul că exercitarea unuia dintre drepturi, nu vă acordă automat solicitarea. Vom analiza solicitarea dumneavoastră luând în considerare cerințele Regulamentului și vă vom rezolva solicitarea în consecință.

5. Prelucrări date minori
Website-ul se adresează persoanelor care au cel puțin 18 ani. Nature Talks nu colectează sau nu utilizează în mod deliberat date cu caracter personal ale minorilor. Dacă sunteți părinte sau tutore și sunteți conștient de faptul că aveți un copil care ne-a furnizat informații, vă rugăm să ne contactați utilizând una dintre metodele specificate mai jos și vom colabora cu dumneavoastră pentru a aborda/rezolva această problemă.

6. Cine are acces la datele dumneavoastră
Ca regulă generală, nu dezvăluim datele colectate către terți. Cu toate acestea, există anumite situații în care anumiți parteneri contractuali și/sau împuterniciți (spre exemplu, furnizori servicii analiză trafic, furnizori de servicii de marketing),  furnizori de servicii de mentenanță, au acces la date numai în măsura în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea scopului. O listă a acestora poate fi obținută la cerere. În ceea ce privește societățile care plasează cookie-uri prin intermediul Website-ului, acestea sunt enumerate la începutul Politicii în secțiunea unde sunt descrise modalitățile de prelucrare.
Datele pot fi dezvăluite și altor entități cum ar fi autoritățile și instituțiile publice, contabili, auditori, avocați și alți consilieri profesionali externi, în cazul în care activitatea acestora necesită cunoașterea acestora sau în cazul în care legea ne impune să le divulgăm.
De asemenea, vom divulga datele colectate unor terți:
(a) în cazul în care ne solicitaţi;
(b) persoanelor care pot demonstra că deţin autoritatea legală de a acţiona în numele dumneavoastră;
(c) în cazul în care este în interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială, de exemplu, în cazul în care Noi (sau o parte substanţială a bunurilor noastre) este achiziţionată de un terţ, situaţie în care datele deţinute vor constitui parte dintre activele transferate;
(d) în cazul în care avem obligaţia de a dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a respecta o obligație legală (orice solicitare legală din partea autorităţilor guvernamentale sau executive)
(e) pentru a răspunde oricăror pretenţii, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terţ, pentru a proteja siguranţa oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală.

7. Păstrarea datelor
Vom prelucra și stoca datele personale în conformitate cu politicile noastre interne și cadrul legal aplicabil datelor cu caracter personal și conform duratelor descrise și enumerate la fiecare prelucrare în parte (descrise în secțiunea 1, de mai sus).
8. Informații de contact
Adresa:MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 5, RITORIDE, NR.8, ET.1, AP.5
Adresa de e-mail: asociatia@naturetalks.ro

9. Dispoziții finale
Prezenta Politică de Confidețialitate poate fi actualizată, în funcție de avansul tehnologic și/sau legislativ. Vă sfătuim ca din când în când să verificați prezenta Politică pentru a consulta actualizările și/sau modificările care pot apărea.

Contract Prelucrare Date Operatori Asociați
1. Părțile Contractului
Asociatia Nature Talks., cu sediul în București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 5, RITORIDE, NR.8, ET.1, AP.5, având cod unic de inregistrare 43196297
2. Obiectul Contractului
2.1 Prezentul Contract este încheiat în temeiul Art. 26 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor (GDPR), articol care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal sub responsabilitatea controlului comun al Companiilor implicate.
2.2 Datorită cooperării între Companii, cooperare conform apartenenței la același grup – denumită în continuare “Cooperarea”, Companiile stabilesc împreună scopurile și/sau mijloacele activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal (denumite în continuare “Prelucrarea Datelor”).
2.3 Prezentul Contract reglementează drepturile și obligațiile referitoare la protecția datelor personale în timpul Cooperării și stabilește, în special, distribuirea și îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor în conformitate cu GDPR între Companii în ceea ce privește Prelucrarea Datelor.
3. Obiectul, Scopul, Mijloacele Prelucrării Datelor
3.1 Obiectul Prelucrării Datelor îl reprezintă prelucrarea datelor prin Website-ul Nature Talks
3.2 Prelucrarea Datelor se referă la toate categoriile de date descrise în secțiunea 1 a Politicii de Confindețialitate, date aparținând utilizatorilor Website-ului.
3.3 Categoriile de persoane vizate, tipul de date cu caracter personal, scopul și mijloacele de prelucrare au fost determinate de către Asociatia Nature Talks în calitate de Operatori Asociați.
3.4 Operatorii Asociați au convenit ca prelucrarea datelor realizată prin mijloacele proprii să aibă loc exclusiv în România. Orice relocare către un alt operator sau împuternicit trebuie convenită între aceștia și va avea loc, în general, numai cu respectarea cerințelor Art. 44 din GDPR.
4. Etapele Prelucrării și Responsabilitatea Operatorilor Asociați
4.1 Societățile sunt responsabile în totalitate de prelucrarea datelor în toate fazele prelucrării, operațiunile de prelucrare fiind realizate în comun:
• Operatorii Asociați sunt responsabili de colectarea datelor prin intermediul

Website-ului
• Operatorii Asociați sunt responsabili de stocarea datelor pe serverele proprii.
• Operatorii Asociați sunt responsabili de accesul la date și transferul acestora către, după caz și conform necesității, către împuterniciți, organele abilitate.
• Operatorii Asociați vor prelucra datele personale conform Politicii de Confidențialitate.
4.2 Societățile se vor asigura în mod independent că sunt în măsură să respecte toate obligațiile legale de stocare a datelor. În acest scop, acestea vor lua măsurile necesare pentru stocarea sigură a datelor. Acest lucru se va aplica în special în cazul unei încetări a Cooperării.
4.3 Societățile vor fi responsabile în comun, ca operatori asociați, pentru legalitatea întregii prelucrări.
5. Informarea Persoanelor Vizate
5.1 Operatorii Asociați vor asigura, împreună, îndeplinirea obligațiilor de informare conform Art. 13 și Art. 14 din GDPR.
5.2 Persoanelor vizate le vor fi furnizate informații în mod gratuit, într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, folosindu-se un limbaj clar și simplu. Operatorii Asociați vor conveni și asupra conținutului și formulării acestor informații.
5.3 Operatorii Asociați vor pune la dispoziția persoanelor vizate inclusiv conținutul prezentului contract conform dispozițiilor Art. 26 alin. 2 GDPR.
5.4 Informațiile care vor fi puse la dispoziția persoanelor vizate, conform Art. 4, vor fi publicate pe website-ul www.naturetalks.ro în secțiunea “Politica de Confidențialitate”.
6. Respectarea drepturilor persoanelor vizate
6.1 Operatorii Asociați sunt responsabili de tratarea și răspunsul cererilor de exercitare a drepturilor persoanelor vizate (“Drepturile Persoanelor Vizate”) conform Art. 15 din GDPR.
6.2 Societățile convin ca persoanele vizate se pot adresa fiecărei societăți în parte în scopul exercitării drepturilor.
7. Măsurile de Securitate
7.1 Înainte de începerea operațiunilor de prelucrare, Societățile vor implementa, ținând cont de specificul prelucrării și al datelor prelucrate prin intermediul Website-ului, toate măsurile tehnice și organizatorice.
7.2 Întrucât măsurile tehnice și organizatorice fac obiectul progresului tehnic și al dezvoltării tehnologice, precum și al modificărilor legislative, Societăților li se permite să pună în aplicare măsuri alternative și adecvate, cu condiția ca nivelul de securitate al măsurilor specificate să fie cel putin egal.
7.3 Societățile se asigură că toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate sunt puse în aplicare astfel încât prelucrarea datelor să fie efectuată în conformitate cu cerințele GDPR și cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.
8. Împuterniciți
8.1 Fiecare Societate poate angaja împuterniciți în prelucrarea datelor cu acordul scris al celeilalte societăți.
8.2 În plus, Societatea care dorește angajarea unui împuternicit trebuie să confirme în scris celeilalte societăți că a selectat împuternicitul cu atenție. Confirmarea va fi însoțită de documentarea rezultatelor auditului.
8.3 Contractul de încredințare a prelucrării trebuie să respecte cerințele prevăzute de Art. 28 și Art. 29 din GDPR.
8.4 Societățile sunt de acord ca imputerniciții selectați vor prelucra date doar într-un stat membru UE. Orice relocare trebuie convenită între Societăți și poate avea loc doar cu respectarea cerințelor Art. 44 din GDPR.
9. Încălcarea Securității Datelor
9.1 Operatorii Asociați sunt responsabili pentru evaluarea și tratarea tuturor încălcărilor datelor cu caracter personal în sensul Art. 4 paragraful 12 din GDPR, inclusiv de îndeplinirea oricăror obligații de notificare adresate ANSPDCP (denumită în continuare “Autoritatea de Supraveghere”) sau persoanelor vizate.
9.2 Societățile își vor notifica fără întârziere orice încălcare a măsurilor de securitate și vor coopera în realizarea notificărilor.
10. Alte obligații comune
10.1 Societățile vor include prelucrarea datelor în registrele de prelucrare, operațiunea fiind notată ca o prelucrare sub control comun.
10.1 Societățile se vor informa reciproc, fără întârzieri nejustificate, dacă sunt descoperite erori sau nereguli în prelucrarea datelor sau încălcări ale prevederilor prezentului Contract sau ale GDPR.
10.2 Societățile se angajează să documenteze toate operațiunile, efectele și acțiunile întreprinse în legătură cu acest Contract.
11. Dispoziții finale
11.1 Societățile își vor notifica fără întârziere dacă Autoritatea de Supraveghere contactează una dintre societăți în legătură cu acest Contract.
11.2 Societățile convin să respecte, în general, cererile justificate ale Autorității de Supraveghere.
11.3 Societățile vor acorda Autorității de Supraveghere drepturi de acces, de informare și de inspecție.